Treceți la cuprins | Treceți la meniul principal | Treceți la căutare

Politica de confidențialitate

Prezenta Politică de confidențialitate („Politică“) descrie modul de colectare, utilizare și gestionare ulterioară a datelor cu caracter personal, colectate prin intermediul interfeței web www.robotworld.ro („Interfața Web”)

Administratorul datelor cu caracter personal:
ROBOT WORLD s.r.o., cu sediul Běloveská 944, 547 01 Náchod, Republica Cehă
Nr de înregistrare comercială: 42515061
CUI TVA: CZ49813366
înregistrată la Registrul comercial pe lângă Tribunalul regional din Hradec Králové, Secțiunea C, depunerea cu nr 4987
 
Datele de contact ale administratorului datelor cu caracter personal:
Adresa de livrare: ROBOT WORLD s.r.o., Běloveská 944, 547 01 Náchod, Republica Cehă
Numărul de telefon: 031 22 97 010
E-mail: www.robotworld.ro

Confidențialitatea este foarte importantă pentru noi. Vă rugăm să citiți cu atenție această politică, deoarece conține informații importante privind gestionarea datelor dvs. personale dar și drepturile și obligațiile aferente.

 

DISPOZIȚII PRELIMINARE

1.1. Ce reguli urmăm în prelucrarea datelor cu caracter personal?

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu legislația României și cu reglementările direct aplicabile ale Uniunii Europene, în special cu Regulamentul Parlamentului și Consiliului European (UE) 2016/679 din data de 27. aprilie. 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

1.2. Ce informații au caracter personal?

Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile care identifică sau pot identifica o anumită persoană fizică. Datele cu caracter personal sunt reprezentate în special (dar nu exclusiv) de:

date de identificare, cum ar fi prenumele și numele, codul numeric personal, data nașterii, sexul, numele contului de utilizator;

informații de contact, cum ar fi adresa de domiciliu (sau adresa de livrare), numărul de telefon, adresa de e-mail;

informații suplimentare, precum informațiile colectate prin intermediul modulelor cookie, adresa IP (identificator de rețea), inclusiv tipul de browser și sistemul de operare,  ora și numărul de vizite efectuate la interfața web și alte informații similare.

COLECTAREA ȘI UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2.1. Cum colectăm informațiile dvs. personale?

Dvs. ne furnizați aceste date personale, în special atunci când plasați o comandă sau când înregistrați un cont de utilizator.

De asemenea, când accesați și utilizați interfața web, pot fi colectate și stocate anumite date cu caracter personal prin intermediul cookie-urilor.

2.2. În ce scop prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?

Informațiile personale, introduse pentru a comanda bunuri sau servicii, pot fi colectate fără consimțământul dvs. expres, numai în scopul executării contractului, adică pentru livrarea bunurilor sau a serviciilor. Putem procesa, de asemenea, aceste date pentru a ne îndeplini obligațiile prevăzute de lege (în special obligații de evidență, arhivarea documentelor fiscale, etc.).

Datele cu caracter personal, introduse pentru înregistrarea unui cont de utilizator, pot fi colectate fără consimțământul dvs. expres, numai în scopul de  a permite accesul, administrarea și gestionarea contului de utilizator.

Dacă acordul dvs. este confirmat pe interfața web, putem procesa informațiile dvs. personale obținute în urma plasării unei comenzi sau în urma înregistrării unui cont de client, în scopul de a trimite mesaje comerciale și de marketing direct sau în alte scopuri pentru care v-ați exprimat acordul în mod expres.

Datele personale colectate prin modulele cookie sunt procesate cu acordul dvs. (acord pe care îl puteți da prin confirmarea pe interfața web, după notificarea privind utilizarea modulelor cookie și după ce vă familiarizați cu prezenta Politică). După notificarea privind procesarea datelor cu caracter personal, suntem autorizați să prelucrăm aceste date prin modulele cookie de fiecare data când utilizați interfața web. Informațiile personale colectate prin cookie-uri sunt folosite în scopul furnizării de asistență pentru utilizator, îmbunătățirea serviciilor noastre, inclusiv analiza comportamentului utilizatorului și marketing.

Informațiile dvs. personale pot fi folosite în alt scop decât cel pentru care au fost colectate, numai în baza consimțământului dumneavoastră.

2.3. Pentru cât timp sunt procesate datele dvs. personale?

Datele personale introduse ca parte a comenzii, sau în cadrul înregistrării contului de utilizator, sunt utilizate doar în perioada de timp necesară pentru îndeplinirea contractului și a obligațiilor legale.

Dacă ne dați consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sau dacă vă trimitem mesaje comerciale la adresa dvs. de e-mail, în conformitate cu articolul precedent, datele vor fi utilizate pe toată durata funcționării interfeței web.

DREPTURILE DVS. PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1. Dreptul de a revoca acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacă datele personale sunt prelucrate numai în baza consimțământului dvs. (adică fără niciun alt motiv legal), aveți dreptul de a revoca acest consimțământ în orice moment.

Revocarea consimțământului privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal poate fi exprimată în orice moment și poate fi transmisă:

prin e-mail la adresa noastra de e-mail;

telefonic la numărul nostru de contact;

în scris prin scrisoare trimisă la adresa noastră de livrare;

în cazul mesajelor comerciale - în modul indicat în fiecare e-mail care conține mesaje comerciale (prin apăsarea link-ului de renunțare sau dezabonare).

Revocarea consimțământului nu aduce atingere legalității datelor prelucrate până la retragerea consimțământului pentru prelucrare.

3.2. Dreptul la accesarea datelor cu caracter personal:

Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Aveți dreptul de a accesa datele dvs. personale și de a solicita următoarele informații:

scopul prelucrării datelor cu caracter personal;

categoriile de date cu caracter personal prelucrate;

destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le vor fi dezvăluite aceste date cu caracter personal;

durata de stocare a datelor cu caracter personal.

La solicitarea dvs., vă putem oferi o copie a datelor prelucrate. Pentru copii suplimentare se poate percepe o taxă administrativă, a cărei valoare nu depășește costurile asociate cu realizarea și predarea acestor copii.

3.3. Dreptul la rectificare

Dacă datele dvs. personale sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul de a solicita o corecție imediată, adică corectarea datelor inexacte și / sau completarea datelor incomplete.

3.4. Dreptul de a vă opune prelucrării

Aveți dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale dacă acestea sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, de a vă opune cu privire la la orice prelucrare automatizată a datelor dvs. personale.

3.5. Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul de a solicita ștergerea informațiilor dvs. personale dacă:

datele personale nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

v-ați retras consimțământul pentru procesare;

v-ați opus prelucrării datelor cu caracter personal;

datele personale au fost prelucrate ilegal.

Dacă nu exista temei legal pentru a refuza ștergerea datelor, solicitarea dvs. trebuie respectată.

3.6. Dreptul de a limita procesarea

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale dacă:

negați acuratețea informațiilor dvs. personale;

prelucrarea este ilegală și, în locul ștergerii, solicitați restricționarea procesării datelor cu caracter personal;

informațiile dvs. personale nu mai sunt necesare în scopuri de prelucrare, dar doriți ca acestea să identifice, să stabilească sau să apere pretenții legale;

vă opuneți procesării datelor cu caracter personal.

În cazul restricțiilor de prelucrare, avem dreptul doar de a vă stoca datele personale; procesarea ulterioară este posibilă numai cu acordul dumneavoastră sau din motive legale.

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este limitată din cauza unei obiecții ridicate de dvs., se impune o limită de timp necesară pentru a determina, dacă suntem obligați să respectăm obiecția ridicată de dvs.

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este restricționată din cauza refuzului de a furniza date exacte datelor, limitarea va continua pe toată durata verificării exactității datelor.

3.7. Dreptul de a transfera date

Aveți dreptul de a obține informațiile personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, electronic, care sa poată fi trimis unui alt administrator de date cu caracter personal.

3.8. Cum vă puteți exercita drepturile?

Vă puteți exercita drepturile cu privire la datele dvs. personale prin intermediul datelor noastre de contact. Toate informațiile și acțiunile necesare vor fi furnizate fără întârzieri nejustificate.

Facem tot posibilul pentru a vă proteja confidențialitatea. Cu toate acestea, dacă nu sunteți mulțumit(ă) de modalitatea de execuție, aveți dreptul de a contacta autoritățile competente, în special Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

ADMINISTRAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

4.1 Cum administrăm și cum prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?

Datele personale și alte date colectate sunt protejate împotriva utilizării necorespunzătoare. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în format electronic (automatizat) sau în formă tipărită (neautomatizat).

4.2 Cine are acces la datele dvs. cu caracter personal?

În măsura în care aceste informații sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau a altor obligații, putem transmite informațiile dvs. personale către alte persoane (de exemplu firmele de curierat sau alte persoane implicate în îndeplinirea obligațiilor sau a contractelor noastre). Nu transmitem datele cu caracter personal altor persoane.

Pentru stocarea adreselor de email ale cumparatorilor Compari (Online Comparison Shopping Kft.1074 Budapesta, Rákóczi út 70-72, CUI: HU24868291, Reg.Comertului: 01-09-186759) detine statutul de persoana imputernicita in vederea transmiterii chestionarelor de evaluare in cadrul Programului Magazin de Incredere. Dupa efectuarea unei cumparaturi aici, Compari va primi adresa de email a cumparatorului. Motivul transmiterii datelor: solicitarea si afisarea feedbackului cumparatorului. Adresa de email transmisa este gestionata, stocata de Online Comparison Kft in temeiul unui contract scris si respectand conditiile necesare protectiei datelor.

Datele dvs. personale nu vor fi transferate în țări din afara Uniunii Europene.

COOKIES

5.1. Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fișiere text care permit functionalitatea interfeței web și care sunt stocate pe computerul sau alt dispozitiv electronic al fiecărui vizitator al interfeței web.

Nu toate cookie-urile colectează informații personale; unele asigură buna funcționare a interfeței web. Dacă nu sunteți de acord cu stocarea modulelor cookie, puteți împiedica colectarea acestora prin modificarea setărilor browser-ului.

Rețineți că dacă respingeți modulele cookie este posibil să nu puteți utiliza pe deplin, toate funcțiile interfeței web.

5.2. Ce cookie-uri utilizează interfața web și în ce scopuri sunt acestea folosite?

Interfața web utilizează cookie-uri de sesiune (temporare) care sunt șterse automat când terminați navigarea pe interfața web. De asemenea, utilizează cookie-uri persistente care rămân pe dispozitivul dvs. până când le ștergeți.

Tipuri de cookie-uri utilizate de interfața web:

cookie-uri de sesiune – aceste cookie-uri sunt asociate domeniului nostru web; acestea sunt cookie-uri necesare și cookie-uri de performanță, temporare sau permanente;

cookie-uri necesare - acestea vă permit navigarea pe interfața Web și utilizarea funcțiilor de bază, nu identifică și nu proceseaza date cu caracter personal;

cookie-uri de performanță – utilizate pentru a analiza modul de utilizare a interfeței web (numărul de vizite, timpul petrecut pe interfața web etc.); datele obținute de aceste cookie-uri sunt anonime;

cookie-uri terță parte – aceste cookie-uri sunt asociate cu un domeniu diferit fată de domeniul site-ului nostru, chiar dacă navigati pe site-ul nostru; aceste cookie-uri ne permit analizarea site-ul nostru web și afișarea de publicitate personalizată pentru dvs.; acestea sunt cookie-uri funcționale de direcționare si cookie-uri de publicitate;

cookie-uri funcționale - utilizate pentru personalizarea conținutului prin amintirea datelor de autentificare, geolocalizare, etc .; acestea pot colecta și prelucra date cu caracter personal;

cookie-uri de direcționare și publicitate – utilizate pentru afișarea de anunțuri direcționate pe interfața web și în afara ei; pot colecta și prelucra date cu caracter personal. Putem împărtăși informațiile privind utilizarea site-ului nostru cu partenerii noștri din domeniul rețelelor sociale, publicitari și de analiză.

5.3. Servicii Google utilizate

Interfața web folosește Google Analytics și eventual alte servicii furnizate de Google, Inc („Google”). Aceste servicii funcționează în baza informațiilor obținute prin intermediul modulelor cookie.

Dacă doriți informații suplimentare cu privire la modul în care Google folosește datele primite de la noi și cum puteți edita sau dezactiva procesarea, vă rugăm sa accesați link-ul de mai jos: Cum utilizează Google informațiile de pe site-uri sau din aplicațiile partenerilor noștri.

 

Această politică este valabilă și a intrat în vigoare la data de 05. 03. 2018.

Produsul a fost adăugat în coș

Închideți

În coș

Transport GRATUIT!

Produsul a fost adăugat pentru comparație

Zavřít

Comparați totul